Associa’t

 
   

Clàusula de protecció de dades

A l’enviar aquest formulari Vè. accepta expressament que les seves dades personals s’incloguin en el fitxer automatitzat de AFAB, domiciliada en c/ Cartagena 182 Local 08013- Barcelona, de conformitat amb la Llei Orgànica de Protecció de Dades de Caràcter Personal, a fi de gestionar-la, informar-li sobre els productes consultats, esdeveniments de la Companyia i remetre-li informació comercial del seu interès tant per correu electrònic com per qualsevol mitjà de comunicació. En qualsevol moment si ho desitja, podrà exercir el seu dret d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició al tractament de dades comunicant-lo a l’adreça afab@afab-bcn.org. Indicant: Protecció de Dades. En cas que no accepti les presents condicions no podrem incloure-li en el nostre fitxer i informar-li dels serveis del seu interès que puguem oferir-li en el futur.