Junta Directiva

En l’Assemblea General de Socis celebrada el 16 de juny de 2015 va quedar constituïda la Junta Directiva de la forma següent:

PRESIDENT
Sr. Alejandro Vilá Indurain

VICE-PRESIDENTA
Sra. Concepció Pujolar Cantijoch

TRESORER
Sr. Josep Mª Carnicero i Manrique

SECRETÀRIA
Sra. Mercè Soler Delgar

VOCALS
Sra. Ma. Rosa Dolz Rillo
Sra. Immaculada Fernàndez Verde
Sr.   Antoni Galbany Viñamata
Sra. Montserrat Pelegrí Sellarés
Sra. Juana Sánchez Pérez

Concepció Pujolar i Cantijoch

Presidenta de l’AFAB des de maig de 2003 a juny de 2015

manuel mañosManuel Mañós Gonzalbo

President Honorífic de l’Associació

President de l’AFAB des de febrer de 1996 fins a maig de 2003

yolanda sintesYolanda Sintes i Palmer

Fundadora al 1997 de la primera AFA d’Espanya

Presidenta de l’AFAB des de 1987 fins a febrer de 1996