Què fem?

support

AFAB treballa en tres línies diferents i complementàries que tenen la pretensió de cubrir les tres esferes fonamentals de l’acció directa davant de la malaltia d’Alzheimer i les circumstàcies que provoca:

Suport a les families cuidadores

Assistència a les persones amb malaltia

Formació per professionals

Serveis AFAB