Formació per professionals

enfermeroDesde la seva primera línia d’accció, les associacions de familiars recullen un capital de coneixement molt important sobre la malaltia, que transmeten als professionals del sector en forma d’activitats de formació i divulgació.

La xarxa internacional d’AFA on s’inclou AFAB no només col.labora amb els investigadors i els professionals mèdics i assistencials a través de la recollida de dades o en estudis. També tenim la responsabilitat d’impulsar el model d’assistencia més adeqüat i eficient, basat en una comprensió humana de la malaltia i actualitzat segons els darrers descobriments científics. AFAB duu a terme aquesta tasca mirant cap als professionals, i a totes les persones interessades, als quals els ofereix formació i divulgació des de qüestions bàsiques fins a temes especialitzats. Periòdicament organitzem jornades que aporten un valuós espai de trobada, diàleg i coneixement per professionals i familiars.

serveis per professionals