Assessoria jurídica

A més d’una situació personal ja prou complexa de gestionar, els familiars de persones afectades per aquesta malaltia es troben abocats a afrontar un encadenament de qüestions legals que s’han de resoldre. Amb una mitjana de 80 visites anuals, aquesta és la funció que compleix el nostre Servei d’assessoria jurídica.

ass jur firmaQuè oferim: informació sobre els conceptes legals propis de la situació jurídica dels malalts, sobre les gestions que els familiars hauran de fer necessàriament, recursos que poden alleugerir la seva situació i prevenció de possibles problemes legals.

-Incapacitacions

-Tutories

-Tipus d’invalidesa

-Obligacions entre familiars

-Consultes jurídiques diverses per part dels familiars

El nostre equip de professionals implicats: el Servei d’assessoria jurídica d’AFAB es troba en mans de dos prestigiosos advocats, el Sr. Antoni Galbany i Viñamata i el Sr. Alejandro Vilà i Indurain.

ass jur

telefons cita ass jur

També pot contactar amb el departament d’assessoria jurídica a través del següent formulari: