Atenció domiciliaria

fachada


El SAD-AFAB (Servei d’Atenció Domiciliaria d’AFAB) consisteix en una acció directa d’assistencia al malalt i suport al familiar cobrint les necessitats bàsiques de la vida diària de la persona afectada d’Alzheimer: higiene, cures, vigilància, alimentació, activitats…

El nostre servei de SAD-AFAB té un caràcter d’acció social. Està supervisat per un coordinador especialitzat de programa, que organitza el nostre equipo de professionals qualificats (auxiliars d’infermeria amb formació especifica continuada a l’AFAB) per donar suport personal, atenció i ajut a familiars i malalts en el seu domicili, actuant en l’àmbit preventiu, educatiu i assistencial.

OBJECTIUS

La malaltia d’Alzheimer requereix una atenció continuada, ja que produeix una disminució progressiva de la capacitat per realitzar les activitats bàsiques de la vida diària (alimentar-se, vestir-se i netejar-se) i redueix l’autonomia del pacient i les seves possibilitats de funcionament. Per respondre a aquesta situació el SAD es planteja els següents objectius:

GENERALS:

 • Atenció al malalt d’Alzheimer i/o altra demència.
 • Retard de l’internament del malalt, conservant l’entorn-espai, les seves relacions,
 • Evitar la claudicació familiar.

ESPECÍFICS:

 • Cobrir les necessitats bàsiques, estimular les capacitats del malalt, prolongar la seva autonomia i garantir la relació afectiva.
 • Entendre el procés de la malaltia, prevenir el deteriorament i aplicar tècniques d’higiene, nutrició, etc, per fomentar la qualitat de vida dels malalts i de les seves famílies.
 • Facilitar el suport físic i emocional.

medical care


CARTERA DE SERVEIS

La nostra cartera de serveis per l’atenció domiciliaria destaca per la qualitat professional, tècnica i humana de l’equip interdisciplinari d’AFAB, que està especialitzat en les situacions i problemàtiques específiques de l’Alzheimer i d’altres demències.

samaritanACTUACIONS DE CARÀCTER PERSONAL

 • Higiene i cura personal
 • Alimentació
 • Suport en el seguiment mèdic i presa de la medicació
 • Mobilitzacions
 • Acompanyaments fora del domicili
 • Suport emocional
 • Suport administratiu

ACTUACIONS DE CARÀCTER DOMÈSTIC

 • Preparació del menjar en el domicili
 • Neteja quotidiana per utilitat de la llar
 • Compres domèstiques a càrrec de la persona usuària o familiar

 


EQUIP PROFESSIONAL

TREBALLADOR SOCIAL/COORDINADOR: Professional que lidera i coordina les diferents actuacions a dur a terme a l’àmbit domiciliari i/o entorn de la persona a atendre:

 • Valoració integral de necessitats de les persones.
 • Detecció de riscos i limitacions de la persona beneficiaria del servei.
 • Establiment del pla personalitzat d’atenció.
 • Seguiment i avaluació continuada.

AUXILIARS D’INFERMERIA I/O GERIATRIA: Persones formades per executar les activitats descrites al pla personalitzat d’atenció al domicili o entorn de les perso­nes ateses, amb seguiment del treballador social/coordinador servei.

Stock Photo by Sean Locke www.digitalplanetdesign.com

CIRCUIT:

 1. Trucada telefònica i concert hora amb treballadora social.
 2. Entrevista amb la treballadora social i exposició del cas.
 3. Valoració de les necessitats individuals i/o visita domiciliaria.
 4. Disseny d’un pla personalitzat d’atenció.
 5. Acord i signatura de contracte assistencial amb el SADAFAB.
 6. Presentació de l’auxiliar d’infermeria.
 7. Seguiment de les activitats i valoració continuada de l’atenció.

COST DEL SERVEI

El preu del servei s’estudia en una primera visita en funció de cada cas i segons les necessitats individuals, la complexitat i/o el temps de dedicació.


Si voleu obtenir més informació sobre SADAFAB o demanar hora amb la treballadora social, també podeu fer servir el següent formulari: