Objectius

L’Associació de Familiars amb Malalts d’Alzheimer de Catalunya es va crear el 1986 i va ser la primera entitat de les seves característiques que va funcionar a Espanya.

la-foto-10Són ja a prop de 30 anys d’activitats, tallers, conferències, assistència, intervencions, esdeveniments, recollida de dades per la investigació i reivindicació davant de les administracions. A prop de 30 anys de treball per recolzar els familiars dels malalts d’Alzheimer i cridar l’atenció sobre el problema també social que suposa la malaltia i la importància de tenir cura dels curadors, oferir-los amistat, col·laboració i companyia.

Quins són els nostres objectius?

La nostra tasca prioritària és millorar la qualitat de vida del malalt d’Alzheimer i de les famílies afectades. Aquest propòsit el perseguim treballant per assolir els següents objectius generals:

  1. Promocionar la necessitat d’un diagnòstic correcte.
  2. Orientar cap a una atenció integral del malalt.
  3. Ajudar les famílies a suportar l’impacte psicològic que suposa la malaltia.
  4. Assessorar i informar en qüestions mèdiques, psicològiques, legals, econòmiques o d’assistència social relacionades amb la malaltia d’Alzheimer.
  5. Estimular la investigació científica.
  6. Informar i sensibilitzar la societat.
  7. Representar davant l’Administració i altres institucions els interessos dels malalts i de les seves famílies.

13portesobertes risot