Informe Robinson: Futbol i Alzheimer

El futbol emociona i és que hem descobert que també pot servir com a teràpia per als malalts d’Alzheimer. En l’any internacional d’aquesta malaltia, Informe Robinson va ser-hi present amb pacients i familiars, persones  que no recorden el dia en el que viuen o què han menjat avui, però que comparteixen alguna cosa més: un record molt estimat, potser llunyà, però encara viu, el futbol.

 
 

Anuncios