Atenció psicològica

Tenir cura d’una persona afectada d’Alzheimer comporta una sèrie de canvis en la vida que acostumen a provocar un fort estrès psicològic. El nostre servei d’atenció psicològica ofereix recursos i eines per poder fer front a la malaltia del nostre ésser estimat, des del moment del diagnòstic i durant les diferents fases.

atencio psicologica2

Adreçat a: familiars i cuidadors principals d’un malalt d’Alzheimer.

Què oferim: 

Valoració de la situació psicològica del familiar i detecció de les possibles problemàtiques que pateix.

Orientació: sobre la pròpia malaltia, pautes a seguir davant les conductes del malalt, diferents recursos de respir familiar,…

Suport: contenció de l’ansietat, empatia i confort psicològic.

Avaluació cognitiva del malalt, amb l’objectiu d’iniciar tallers d’estimulació cognitiva individual o ingrés en el nostre centre de dia.

Primera visita:

A les primeres visites generalment acudeixen persones que han s’han associat recentment i que, quan van prendre la decisió de formar part de l’AFAB, es trobaven ja totalment desbordades. Per aquest motiu, les seves demandes són sobretot d’orientació i suport emocional. L’objectiu de la primera visita és tenir la màxima informació sobre la situació actual per poder establir un pla de treball ajustat a les necessitats familiars.

Les dades recollides per fer aquesta valoració són:

– Dades personals del cuidador i del malalt (nom, cognoms, edat, parentiu, adreça, número de soci, telèfons).

– Genograma.

– Primers símptomes de la malaltia (quins i quan).

– Data del diagnòstic, centre i metge de seguiment.

Nivell funcional del malalt (ABVD i AIVD).

Conducta i actituds del malalt.

Medicació del malalt.

Sentiments del cuidador.

Relacions familiars.

Recursos i ajuts del cuidador.

Segons les necessitats específiques de cada cas, es pot derivar la persona al Servei d’atenció social de l’AFAB o altres serveis de l’associació. Si voleu ampliar la informació, podeu posar-vos directament en contacte amb el departament psicològic des del formulari que apareix més abaix.