Què és AFAB

AFAB té com a tasca prioritària millorar la qualitat de vida del malalt d’Alzheimer i de les famílies afectades.

cropped-85756457

L’Alzheimer és una malaltia que no només afecta al malalt, sinó també als familiars, en especial als curadors principals. A mesura que el malalt va disminuint les seves facultats, els familiars patim un duríssim impacte afectiu. Ens veiem convertits en especialistes de l’assistència: hem d’aprendre a tenir cura del malalt, a estimular-lo, a evitar riscos, a organitzar i adaptar a cada moment aquesta atenció. Però sobretot hem de conviure amb la malaltia essent testimoni de la degradació física i intel·lectiva del pacient que el porta a una dependència total. Anem perdent la relació amb ell, tenim sentiments de fracàs, aïllament, solitud, i necessitem ser escoltats. Tard o d’hora ens cal també ajut en la cura del malalt. En una paraula, acabem necessitant suport total, com ell mateix.

entrada afab 2La major part d’aquests malalts no ingressa a l’hospital sinó que viu a casa seva o amb la seva família. Els malalts d’Alzheimer requereixen molta atenció i, sovint, la dedicació exclusiva d’una de les persones del seu entorn. Els familiars han de renunciar durant un llarg període de temps a la seva feina i al seu temps d’oci, han d’assumir un alt nivell de compromís individual, adquirir habilitats i coneixements específics, i comprendre com actua la malaltia per poder contribuir a millorar la qualitat de vida dels malalts i fer front als estats d’ànim que l’acompanyen.

L’Associació de familiars d’Alzheimer de Barcelona (AFAB) va néixer per mirar de cobrir les necessitats dels familiars de malalts d’Alzheimer, davant d’una situació de manca de recursos socials i informació sobre la malaltia. El desconeixement de la situació es feia palès en el patiment de les famílies i calia un paraigües que donés assistència tant a malalts com cuidadors.

Actualment és possible trobar més recursos i informació, però les administracions encara es queden curtes davant del problema no només sanitari sinó social que suposa l’Alzheimer, motiu pel qual la societat civil segueix organitzant-se i treballant. La tasca de les AFA en quant a assistència, sensibilització i reinvindicació davant l’administració és més necessària que mai.